Số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE VIỆT NAM: Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương.

icon

Nỗ lực của chúng tôi

Nỗ lực khám phá chủ đề LGBTQI+. Tính toàn diện trong chăm sóc sức khỏe của chúng tôi có cơ sở vững chắc dựa trên sự cống hiến của chúng tôi cho sự toàn diện, nhân quyền công bằng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Xem thêm
icon

Tầm nhìn

WeCare nỗ lực vì một tương lai trong đó mọi cá nhân, bất kể xu hướng tính dục, bản dạng giới hay biểu hiện giới tính, đều có thể phát triển trong một môi trường lành mạnh, công bằng và hòa nhập.

Xem thêm
icon

Sứ mệnh

Sứ mệnh của WeCare là hỗ trợ và đấu tranh cho quyền lợi, sự công bằng và hạnh phúc của cộng đồng LGBTIQ+. Thông qua việc trao quyền cho cộng đồng, ủng hộ quyền lợi và cung cấp các dịch vụ dựa trên bằng chứng, chúng tôi mong muốn tạo ra một xã hội hòa nhập, tôn trọng và nâng cao tinh thần cho các cá nhân có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng.

Xem thêm
images images
Giới thiệu về WeCare

Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương.

Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương.

images
  • Tổ chức nhân ái và sáng tạo
  • Tạo sự khác biệt thực sự
  • Truyền cảm hứng và công việc

Cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ những người dân kém may mắn thực sự truyền cảm hứng và công việc của chúng tôi đang giúp tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

images
images
images
images
Kết nối cộng đồng

Nghiên cứu khoa học