Số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

29/02/2024
0 bình luận

    Motivational Interviewing (MI) is a method started by William R. Miller in 1983 and further developed with Stephen Rollnick. It is a collaborative, person-centered approach that helps individuals find their own motivation to change by addressing their mixed feelings. This approach combines Carl Rogers' principles of building relationships w...

MATRIX MODEL

29/02/2024
0 bình luận

  The Matrix Model of addiction treatment is a structured outpatient treatment program designed, originally,for people dealing with stimulant issues.This program combines different treatment methods and approaches (e.g., cognitive behavior therapy, family therapy, individual therapy, group therapy) to aid patients in overcoming addiction and reducing...

CÁC HÌNH THÁI SỬ DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN

29/02/2024
0 bình luận

  CÁC HÌNH THÁI SỬ DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN Không phải bất cứ ai sử dụng chất gây nghiện đều có thể bị nghiện. Đa số những người bắt đầu sử dụng chất gây nghiện để dùng thử, một phần trong số họ sẽ tiếp tục sử dụng chất gây nghiện ở mức độ nhiều hơn. Một nhóm nhỏ trong số những người này sẽ trở thành lạm dụng.     Đa số người sử dụng ma túy ...

CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN

29/02/2024
0 bình luận

CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN Người sử dụng chất gây nghiện/ma túy có hành vi sử dụng và mức độ lệ thuộc ma túy khác nhau vì vậy không một liệu pháp điều trị nào có hiệu quả cho tất cả mọi bệnh nhân. Mục tiêu của điều trị nghiện cần đảm bảo rằng dịch vụ điều trị được cung cấp cho đúng người, đúng thời điểm và đúng cách. Việc xác định liệu phá...

CAN THIỆP HÀNH VI HIỆU QUẢ BẰNG QUẢN TRỊ DỰ PHÒNG

29/02/2024
0 bình luận

  Quản trị Dự Phòng (CM) là một can thiệp hành vi hiệu quả trong việc điều trị các rối loạn sử dụng chất kích thích, bao gồm rượu, opioid và các chất kích thích như methamphetamine và cocaine. Dựa trên nguyên tắc của Điều kiện Hành vi (Tiếng Anh: Operant Conditioning), phương pháp này trao thưởng cho bệnh nhân khi họ đạt được mục tiêu đo lường được,...