CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE VIỆT NAM: Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương.

Đối tượng hướng đến

Cộng đồng LGBTQI+ và bình đẳng giới, sức khỏe tâm trí, can thiệp nhóm nghiện và lạm dụng chất, môi trường và khí hậu.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn mở rộng phạm vi của các sáng kiến can thiệp dựa vào cộng đồng, đặc biệt tập trung vào lạm dụng chất gây nghiện, giảm nguy cơ nhiễm HIV và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Sứ mệnh

Bảo vệ sự công bằng về sức khỏe và giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe giữa các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, hướng tới nuôi dưỡng ý thức cộng đồng chung và trao quyền cho mọi cá nhân.

Giá trị cốt lõi

Lòng trắc ẩn, tính toàn diện, trao quyền, hợp tác, đổi mới và trách nhiệm giải trình.

Giới thiệu về WeCare

Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương. Cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ những người dân kém may mắn thực sự truyền cảm hứng và công việc của chúng tôi đang giúp tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.
Xem thêm

zalo