Số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

SẢN XUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT RA CHO DOANH NGHIỆP? THÁCH THỨC ĐƯỢC ĐẶT RA CÓ MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT CHO HỌ?

Đăng bởi CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE vào lúc 27/07/2023

Trách nhiệm của Doanh nghiệp cần được đưa ra sao hiện nay tại Việt Nam?

Các mối đe dọa đối với môi trường của chúng ta tiếp tục gia tăng, điều này dẫn đến các quy định của chính phủ và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Người tiêu dùng tin rằng các công ty cần có ý thức về những gì họ đang đưa ra môi trường và tin tưởng vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 Từ lâu trong khoảng thời gian sản xuất của các doanh nghiệp đã để lộ ra nhiều các vấn đề đối với môi trường. Đáng tiêu biểu ở Việt Nam đó là Vụ Forosa Hà Tĩnh đứng đầu việc ô nhiễm trong năm 2016 đã làm hải sản chết hàng loạt tại ven biển bốn tỉnh miền Trung được xác định do công ty Formosa gây ra trong quá trình vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy, đã có những vi phạm và để xảy ra sự cố, dẫn tới nước thải có chứa độc tố phenol, xyanua chưa được xử lý đạt chuẩn xả ra môi trường. Điều dấy lên những vấn đề quan ngại của việc đánh đổi phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hiện nay.

 

Nguồn: https://www.sclubricants.com/

 Ngành công nghiệp sản xuất đã bị ảnh hưởng lớn bởi các quy định như vậy của chính phủ. Lượng chất thải mà các công ty sản xuất tạo ra đang được theo dõi, điều này dẫn đến Sản xuất có ý thức về môi trường (ECM). Theo Viện Phát triển Bền vững Quốc tế:

Sản xuất có ý thức về môi trường (ECM) là một cách nghĩ mới về sản xuất tập trung vào việc sử dụng hiệu quả và năng suất nhất các nguyên liệu thô và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến người lao động và môi trường tự nhiên. Ở dạng tiên tiến nhất, toàn bộ vòng đời của sản phẩm được xem xét, từ thiết kế, nguyên liệu thô và sử dụng tài nguyên thiên nhiên đến sử dụng cuối cùng và thải bỏ.

Để đạt được mục tiêu này, có thể sử dụng các công cụ như phân tích vòng đời (LCA). Các khái niệm như ngăn ngừa ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, thay thế vật liệu và tối đa hóa nội dung tái chế hướng dẫn quá trình.

Các công ty cố gắng đáp ứng và vượt qua các quy định

Trong khi các công ty cố gắng đáp ứng và vượt quá các quy định và kỳ vọng, thì nó đi kèm với một cái giá phải trả. “Gánh nặng quy định” này là khó khăn đối với nhiều công ty sản xuất. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, quy định chi phí cho ngành sản xuất từ ​​265 tỷ đến 726 tỷ USD mỗi năm, một con số lớn trong ngành sản xuất 1,7 nghìn tỷ USD một năm, theo Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia.

Tuy nhiên, các công ty sản xuất cũng được hưởng lợi từ việc thực hành ECM. Giảm chất thải, ngoài việc cải thiện môi trường và giữ cho các bên liên quan chính hạnh phúc, còn giảm chi phí sản xuất và cải thiện khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty.

 5 lợi ích chính từ sản xuất bền vững bao gồm:

- Chi phí sản xuất và tài nguyên thấp hơn

- Chi phí tuân thủ quy định thấp hơn

- Cải thiện doanh số bán hàng và nhận diện thương hiệu

- Tiếp cận nhiều hơn với Nguồn tài chính và Vốn

- Việc thuê và giữ chân nhân viên dễ dàng hơn

Các công ty sản xuất tuân thủ các nguyên tắc ECM thường sẽ sử dụng điều này làm điểm bán hàng. Mỗi công ty sản xuất đều khác nhau, vì các vật liệu và quy trình khác nhau được sử dụng.