Số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Doanh nghiệp xã hội WeCare là một tổ chức nhân ái và sáng tạo chuyên tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những cá nhân dễ bị tổn thương. Cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ những người dân kém may mắn thực sự truyền cảm hứng và công việc của chúng tôi đang giúp tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.